A projekt során a tanulók alapkészségeinek fejlesztése (matematika, szövegértés, digitális kompetenciák) valamennyi tanulócsoport esetén folyamatos. A tanulócsoportokban mindhárom kompetenciatípus fejlesztése megjelenik, a pedagógus kollégák első visszajelzései pedig pozitívak.

A tanulócsoportokba sorolt tanulók fejlesztése módszertanilag változatos tevékenységek mentén valósul meg, gyakoriak az interaktív, játékos fejlesztő feladatok, sőt nem ritkán fordulnak elő iskolán kívüli programok is.