A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése

VEKOP-8.6.3-16-2017-00001

image

A projekt alapadatai:

Kedvezményezett: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Projekt címe: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum tagintézményeiben.

Projekt azonosító száma: VEKOP-8.6.3-16-2017-00001

Támogató: Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Projekt időtartama: 2018. szeptember 1.- 2020. november 29.

Támogatás összege: 270.000.000 Ft, azaz kétszázhetvenmillió forint

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt céljai:

 • A korai iskolaelhagyás arányának csökkentése, az intézmények közötti szórás mérséklése,
 • Az intézmények egyéni fejlesztésre vonatkozó képességének és kapacitásának növelése,
 • A pályaorientációs gyakorlat hatékonyságának növelése,
 • A partneri kör bővítése, meglévő partnerkapcsolatok erősítése, szakterületi együttműködés megvalósítása,
 • Pedagógus továbbképzések megvalósítása
 • A mérés-értékelés iskolai hatékonyságának növelése, az eredmények hatékonyabb beépítése a nevelési-oktatási folyamatokba,
 • Az IKT eszközökkel támogatott tanulási környezet fejlesztése, kiemelten a tanulásmenedzsment területre és annak folyamataira;

A célok elérése érdekében a projekt kiemelt tevékenységei:

 • A tanulói készségek és képességek fejlesztése és a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása, ennek érdekében a 9. osztályos tanulók készségfelmérése, egyedi fejlesztése, valamint a fejlesztés nyomon követése, az alapkészségek fejlesztése céljából tanulócsoportok kialakítása és működtetése,
 • a tanulói készségek és képességek fejlődésének nyomon követhetősége érdekében mérési értékelési rendszer kidolgozása és alkalmazása,
 • az integrált neveléshez kapcsolódó intézményi felkészüléshez fejlesztőpedagógus, pszichológus igénybevétele,
 • a segítő, a pedagógusokkal együttműködő, mentor szerepet is betöltő, a helyi fejlesztések adaptációját támogató szakemberek (gyógypedagógus, szociálpedagógus) igénybevétele,
 • a digitális napló adatain alapuló beavatkozási terv készítése és annak végrehajtása a tanári és tanulói teljesítmény monitorozására,
 • a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére irányuló roma mentori hálózat működtetése,
 • az eredményes tanulói életpálya-építés érdekében az oktatásból a munka világába való hatékony átlépés támogatása, pályaválasztási tanácsadás biztosítása a tanulók számára, pályaorientációs rendezvények megvalósítása,
 • pedagógus és vezetői továbbképzések megvalósítása,
 • infrastruktúra és eszközfejlesztés megvalósítása, kiemelten a Digitális Közösségi Alkotóműhely eszközeinek beszerzésére, amely a BGSZC tanulói és leendő tanulói számára biztosít lehetőségét az alkotópedagógia módszertanának alkalmazására,
 • szakterületi együttműködések koncepciójának kidolgozása, megvalósítása és bővítése a korai iskolaelhagyás megelőzése céljából,
 • jó gyakorlatok disszeminációja és tapasztalatok megosztása.

A projekt tevékenységei a BGSZC valamennyi tagintézményét érintik:

Tagintézmény megnevezése  Tagintézmény címe
1 Budapesti Gazdasági SZC Békésy György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1174 Budapest, Széchenyi utca 9-11.
2 Budapesti Gazdasági SZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma 1074 Budapest, Dohány utca 65.
3 Budapesti Gazdasági SZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma 1047 Budapest, Baross utca 72.
4 Budapesti Gazdasági SZC Budai Középiskolája 1126 Budapest, Márvány utca 32.
5 Budapesti Gazdasági SZC Csete Balázs Szakgimnáziuma 1215 Budapest, Csete Balázs utca 6-8.
6 Budapesti Gazdasági SZC Harsányi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31.
7 Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty utca 3.
8 Budapesti Gazdasági SZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38
9 Budapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma 1139 Budapest, Váci út 89.
10 Budapesti Gazdasági SZC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma 1106 Budapest, Gyakorló utca 21-23.
11 Budapesti Gazdasági SZC Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnáziuma 1201 Budapest, Vörösmarty utca 30.
12 Budapesti Gazdasági SZC Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 1184 Budapest, Hengersor utca 34.
13 Budapesti Gazdasági SZC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1087 Budapest, Szörény utca 2-4.
14 Budapesti Gazdasági SZC Széchenyi István Kereskedelmi Szakgimnáziuma 1088 Budapest, Vas utca 9-11.
15 Budapesti Gazdasági SZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 1095 Budapest, Mester utca 56-58.
16 Budapesti Gazdasági SZC Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma 1095 Budapest, Mester utca 23.
17 Budapesti Gazdasági SZC Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1064 Budapest, Szondi utca 41.
18 Budapesti Gazdasági SZC Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 7.
19 Budapesti Gazdasági SZC Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma 1212 Budapest, Széchenyi utca 95.

Projekt aktuális előrehaladása, megvalósult tevékenységek:

 • A projektmenedzsment megkezdte a feladatok ellátását, amelyek közül a beszerzések előkészítése jelent prioritást,
 • Benyújtott és elfogadott Helyzetértékelés, valamint Cselekvési terv,
 • Az intézményi tanulócsoportok megalakultak, a tanulók fejlesztési tevékenysége megkezdődött;

A projektsorán elért eredmények:

Vállalás megnevezése

Vállalt érték Ténylegesen megvalósult érték
Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportok száma 100 db 100 db
A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoportok esetében 10% 9,34 %
A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva 7,7% 3,06%
Akkreditált módszertani pedagógus továbbképzést sikeresen elvégző pedagógusok száma 171 fő 252 fő
Az intézkedés keretében kidolgozott új tananyagok, módszertanok száma 3 db 20 db
A kompetencia-alapú képzésekben bevezetett új tananyagok, módszertanok száma 3 db 3 db
A kompetenciaalapú képzésekhez készített tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma 197 fő 172 fő
Kialakított és működtetett Digitális Közösségi Alkotóműhely 1 db 1 db

 

Megvalósítás helyszíne:

A projektmenedzsment munkavégzésének helye megegyezik a BGSZC központi munkaszervezetének székhelyével (1074 Budapest, Dohány utca 65.), ahol a projekt iroda is működik.

Telefon: +36-1-413-2770
Titkárság: +36-1-413-2777
E-mail: info@bgszc.hu, halasz@bgszc.hu;


Sajtóközlemény

MÓDSZERTANI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI PROJEKT ZÁRULT LE
A BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN

2020/11/29

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 2018-ban 270 millió Ft összegű támogatást nyert el ”A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” VEKOP-8.6.3-16 konstrukció keretében. A Széchenyi 2020 program támogatásával a VEKOP-8.6.3-16-2017-00001 azonosítószámú projekt 2020. november 29-vel sikeresen lezárult, amely nagyságrendi előrelépést jelentett a korai iskolaelhagyás mértékének csökkentésében.

A projekt futamideje: 2018. szeptember 1. – 2020. november 29.

A projekt kiemelt célja a korai iskolaelhagyás arányának csökkentése volt. A fejlesztés a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 19 tagintézményében zajlott.

A cél elérése érdekében a projekt kiemelt tevékenységei közé tartoztak a csoportos és egyéni fejlesztések, a pedagógus és vezetői továbbképzések, tananyag- és módszertani fejlesztések, valamint IKT eszközbeszerzések.

A projekt kulcs tevékenységei közül is kiemelkedtek a tanulócsoportos foglalkozások, amelyek 700 tanuló egyidejű bevonásával célzott kompetencia-fejlesztési és tanulmányi felzárkóztatási tevékenységeket foglaltak magukban. Ennek keretében lehetőség nyílott fejlesztőpedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, szociálpedagógus igénybevételére és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére irányuló roma mentori hálózat működtetésére.

A projekt részeként infrastruktúra fejlesztés is megvalósult, kiemelten a Digitális Közösségi Alkotóműhely eszközeinek beszerzésére, amely a BGSZC jelenlegi és leendő tanulói számára biztosít lehetőségét az alkotópedagógia módszertanának alkalmazására.

További információt az alábbi elérhetőségeken biztosítunk:
Kálóczi Krisztián projektmenedzser (+36-70-387-95-91)
E-mail: info@bgszc.hu, halasz@bgszc.hu;