Digitális Közösségi Alkotóműhely a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrumban

2020. január 13-án került átadásra „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum tagintézményeiben” (VEKOP-8.6.3-16-2017-00001) c. projekt keretében a korszerű pedagógiai alkotótechnológiával felszerelt Digitális Közösségi Alkotóműhely. A labor a BGSZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziumában (1139 Budapest, Váci út 89.) kapott helyet, azonban a korszerű infrastruktúra a projektben résztvevő valamennyi intézmény diákjait szolgálja majd.

Az ünnepség nyitányaként dr. Varga Zoltán Balázs köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva, hogy a hatékony szakképzéshez együttesen szükséges a módszertani és az infrastrukturális megújulás. Elek Csaba főigazgató-helyettes a fejlesztés műszaki tartalmát ismertette, Halász József szakmai vezető pedig az iskolák módszertani együttműködésének lehetőségeit vázolta fel.

A Digitális Közösségi Alkotóműhely pedagógiai-módszertani értelemben oly módon került kialakításra, hogy a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, versenyek megvalósítására, tanulócsoportok foglalkoztatására, valamint oktatási, ismeretterjesztési és pályaorientációs tevékenykedtetésre egyaránt alkalmas legyen. További kiemelt szempontot jelentett a megvalósítás során, hogy a jó gyakorlatok bemutatására alkalmas közösségi és szakmai műhely az ágazati és ágazatközi kapcsolatok megerősítését is segítse.

A Digitális Közösségi Alkotóműhely olyan nyitott közösségi tér, amelyben a következő alkotótechnológiák vannak jelen, egymással kombinálható módon: elektronika, 3D nyomtatás és robotépítés.

A fentiek alapján a DKA labor különösen alkalmas a projekt alapú oktatásra, a módszertani jó gyakorlatok tesztelésére és cseréjére nemcsak a helyszínül szolgáló intézmény, hanem a BGSZC valamennyi tanulócsoportja tekintetében.

A pályaválasztás előtt álló fiatalok esetében nagyon fontos szempont a tanórán kívüli, iskolájuk profiljához szorosan nem kapcsolódó, ugyanakkor az adott tanulót érdeklő tevékenységek és lehetőségek elérhetősége. A DKA labor ennek megfelelően bővíti a BGSZC jelenlegi és leendő tanulói számára a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit.

Az ünnepséget követően a résztvevők interaktív bemutató keretében, működés közben tekintették meg az alkotóműhely eszközeit.


20200113_114744