A projekt első évének értékelésére szakmai workshop keretében, illetve írásos koordinátori beszámolók formájában került sor. Az intézményi koordinátorok előre meghatározott szempontok szerint értékelték a projekt tevékenységeit és fogalmazták meg javaslataikat a következő év tevékenységei tekintetében.