Az indikátorok teljesítésében a jelen időszak kulcstevékenysége a tanulócsoportok felállítása és fejlesztése, az intézményeket főigazgatói értekezlet keretében tájékoztattuk a Cselekvési tervben szereplő vállalások menetrendjéről.

A tanulók tanulócsoportba sorolásának módszertani alapját a központilag szervezett mérés-értékelési eredmények képezik.